MENU:

Banner iZUŠ

HTML příručka

Brožura - 130 let - Výročí založení školy
Aktuální informace

Novinky školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci, ctění partneři a podporovatelé!
Letošní školní rok - 2017/2018 je stále rokem oslav 130. výročí založení školy. Po úspěšné organizaci Bečovských slavností 14.-16.7.2017, které byly věnovány právě tomuto výročí - setkání bývalých významných absolventů školy, výstava historických fotografií, pestrý hudební program hlavního sobotního dne, vrchol slavností - koncert houslového virtuóza Václava Hudečka a Karlovarského symfonického orchestru v kostele sv. Jiří - nás čeká odborný historický seminář zaměřený na dějiny naší školy a Slavnostní koncert ze skladeb Josefa Labitzkého a jeho současníků. Termínem je 2. prosinec 2017. Před tím Vás zveme ve středu 29. 11. na první letošní žákovský koncert, který je také věnovaný výročí školy. Mezitím nás samozřejmě čeká mnoho dalších akcí, kde vystoupí žaci naší školy pod vedením svých pedagogů.
Přivítáme novou učitelku výtvarného oboru - paní Naděždu Šindelářovou, která bude rozvíjet u našich žáků výtvarné dovednosti a tvořivost. Literárně - dramatického oboru, bude pokračovat se svým panem učitelem Františkem Hromadou a naváže na úspěšné první vystoupení žáků v "Alence za zrcadlem".
Také se na Vás těší Denisa Vajrychová se svým pěveckým sborem a ostatní učitelé, které dobře znáte již z minulých let.

Mgr. Petr Pitra - ředitel školy ______________________________________________________________________________

Novinky školního roku 2016/2017

Vážení rodiče, milí žáci, ctění partneři a podporovatelé!
Letošní školní rok je rokem oslav 130. výročí založení školy. Budeme společně bilancovat i plánovat další rozvoj. Napřeme síly, aby se podařilo dosáhnout některých věcí, které jsme si dlouhodobě vytyčili. Základní pro nás zůstává - kvalitně vzdělávat žáky v umění, rozvíjet jejich talent a podporovat je v jejich snahách.
Podařilo se oživit činnost literárně - dramatického oboru, tedy předmětů, kde se žáci učí pracovat se čteným textem, výrazem dostávájí základy pohybu na jevišti, dramatické průpravy a přednesu. Věříme, že se časem doberou se svým panem učitelem Františkem Hromadou k nějakému výstupu ve formě představení, inscenace či hry. Budeme všem zájemcům o divadelní a herecké umění držet palce a přát si, aby jich bylo co nejvíce.
V pedagogickém sboru je ještě jedna změna - pěveckou třídu a sbor převzala po odcházející paní učitelce na mateřskou dovolenou Karolínou Kučerovou mladá začínající učitelka Denisa Vajrychová. I té budeme pomáhat a přát mnoho úspěchů a radosti s práce s bečovskými žáky. ________________________________________________________________________________

Novinky školního roku 2015/2016

Vážení rodiče, milí žáci!
Školní rok je tady a s ním i nabídka výuky uměleckých předmětů v naší škole. V hudebním oboru vám stále můžeme nabídnout kvalitní vzdělávání ve hře na housle, zobcové flétny, kytaru, klavír, varhany, klarinet, violoncello, kontrabas, bicí nástroje, zpěv. Pěvecký sbor je také připraven přijmout další žáky (pátek 14:00). Drobná změna nastává jen ve výuce hudební teorie, která se přesouvá na úterý a bude ji vyučovat paní Bohumila Petříková. Výuka multimédií bude probíhat ve stejnou dobu jako minulý rok - pondělí 16:00. Výtvarný obor je beze změn situován na úterní odpoledne, možná s drobnou časovou úpravou.

Výše školného zůstává stejná jako v minulých letech - individuální hudební obor 1500,- Kč; výtvarný obor 1000,- Kč; Pěvecký sbor a třída multimédií za 200,- Kč za půl roku. Čeká nás mnoho tradičních akcí i nové umělecké projekty. Těšíme se na vaše tvůrčí zapojení do našich řad a na realizaci vašich nápadů.

________________________________________________________________________________

Novinky školního roku 2014/2015

Vážení rodiče, milí žáci současní i budoucí!
Nový školní rok 2014/2015 přináší dvě zásadní změny v umělecké výuce proti minulým rokům. Nápady, které uzrávaly několik let se nyní podařilo zrealizovat. První z nich je založení Pěveckého sboru. Výuka se koná každý pátek od 13:30 a je dosud přihlášeno 16 žáků. Můžeme však přibírat ještě další. Sbor vede paní učitelka Karolína Kučerová a má pro vás připraveno mnoho pěkných písní a zajímavou kolektivní práci při jejich přípravě.
O nový vzdělávací studijní zaměžení "Multimédia - hudba, zvuk, foto, video" zatím projevilo zájem 10 žáků. Rozvrh tohoto předmětu je stanoven na pondělí od 16:00. K dispozici jsou nové počítače, fotoaparát, kamera, počítačové programy - pomocí nichž budou vznikat "malá umělecká dílka" fotgrafie, klipy, filmy, zvukové nahrávky aj. Předpokládá se dokoupení potřebného technického vybavení.
U obou těchto nových oborů je stanoveno školné pouhých 200,- Kč za půl roku. Neváhejte tedy a zaplňte poslední volná místa za zaváděcí cenu a vyzkoušejte něco nového. Přijímací řízení probíhá přímo u pedagoga v termínu výuky.


________________________________________________________________________________

Projekt Eschenburg

Vážení rodiče a přátelé školy!
Máte-li zájem zapojit se do projektu Týdenních výměnných pobytů žáků - Eschenburg - které budou slavit již 10 let svého trvání, vyplňte, prosím, zde ke stažení
dotazník a v tištěné podobě jej předeje řediteli školy do 20. června 2014.
Bližší informace k projektu najdete ve výročních zprávách nebo ve Školním vzdělávacím programu, které jsou též k dispozici na našem webu.


________________________________________________________________________________

Naše úspěchy v Ústředním kole soutěže ZUŠ v Liberci

Žáci naší školy Ondřej Sýkora - housle a Jindřich Mahovský - violoncello vybojovali shodně 3. místa v Ústředním kole, které se konalo 15. - 18.5.2014 v Liberecké ZUŠ.
Srdečně Vás zveme i s jejich pedagogy na Závěrečný koncert tohoto školního roku 19.6.2014 v sále školy, kde společně s jejich pedagogy B. Petříkovou a P. Pitrou můžeme oslavit tento veliký úspěch. Podrobnější informace naleznete na stránkách "Soutěže 2014".

________________________________________________________________________________

Chystáme se na Krajské kolo soutěže ZUŠ

Po úspěšném Okresním kole soutěže ve hře na smyčcové nástroje, které se konalo v Ostrově 20.2.2014, se chystáme o krok dále - do Krajského kola. Všichni žáci, které naši školu reprezentovali postoupili dále. Čeká nás tedy role soutěžících i role organizátorů, neboť právě toto kolo proběhne 28. a 29.3.2014 na naší škole.
Srdečně Vás zveme do publika, kde vedle poroty složené z profesorů konzervatoří a jiných ZUŠ budete moci podpořit výkony našich žáků. Podrobnější informace naleznete na stránkách "Soutěže2014".

________________________________________________________________________________

Novinky školního roku 2013/2014

Nový školní rok nepřináší žádné personální novinky. Ve škole vyučuje 7 pedagogických pracovníků. Rošířily se řady zájemců o bicí nástroje, zpěv a kytaru. Zájem o housle, flétny, klavíry a violoncella zůstává zhruba na úrovni minulého školního roku. Výtvarný obor zaznamenal veliký propad zájmu žáků, téměř o polovinu se nížil stav žáků proti minulému roku. Literárně - dramatický obor je stále v útlumu - Není zaznamenán ani zájem žáků, ani odborný a zapálený pedagog se zájmem o výuku tohoto oboru v Bečově.
Máme radost, že můžeme v rámci celoživotního vzdělávání vést ke zvládnutí hry na hudební nástroj čtyři dospělé žáky. Patří jim obdiv a uznání.

________________________________________________________________________________

Novinky školního roku 2011/2012

Od září 2011 nastoupil na místo učitele Literárně - dramatického oboru nový pan kolega - Ctibor Ott. Stejný pedagog zajišťuje výuku hry na klavír a klavírní korepetice (doprovody klavíru sólových instrumentalistů a zpěváků).
Podařilo se získat mnoho nových žáků, takže se po pěti letech opět naplnila kapacita školy až k její maximální hranici. Stav žáků k 30.9.2011 je tedy 86 a k tomu čtyři žáci dospělí. ________________________________________________________________________________

Novinky školního roku 2010/2011

Nadcházející školní rok přináší mnohé novinky v uměleckém vzdělávání žáků. Již zavedenou výuku hry na kytaru (baskytaru, kontrabas) bude vyučovat nový mladý pan učitel Jan Jirmásek - absolvent Plzeňské konzervatoře a Vysoké hudební školy v Mnichově. Další novinkou je výuka zpěvu sólového i sborového. Je připravena se Vám věnovat absolventka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Monika Vašíčková. I nadále je pro všechny talentované zájemce připravena výuka výtvarného oboru pod vedením Oľgy Halákové a další předměty oboru hudebního - housle, violoncello, klavír, flétny, klarinet, saxofon a bicí nástroje, které vyučují Vám již známé tváře - B. Petříková, M. Mosáth a P. Pitra. Obsáhlý je také plán činnosti školy - koncerty, výstavy, výměnné zahraniční akce, zajímaví umělci, soutěže a další kulturní a společenské akce. Na setkání s Vámi všemi v novém školním roce se těší ředitel školy - Mgr. Petr Pitra.