MENU:

Banner iZUŠ

HTML příručka

Brožura - 130 let - Výročí založení školy

Dokumenty školy

Organizační řád
Školní řád
Výroční zpráva 2009/2010
Výroční zpráva 2010/2011
Výroční zpráva 2011/2012
Výroční zpráva 2012/2013
Výroční zpráva 2016/2017
Rozpis školného 2013/2014
Finanční plán 2017
Střednědobý výhled rozpočtu
Bezpečnostní pokyny
Výpůjčka nástrojů ZUŠ
Vnitřní předpis řešení škodních případů


Platná legislativa

Školský zákon
Vyhláška o Základních uměleckých školách
Rámcový vzdělávací program
Školní vzdělávací program
Zákon o pedagogických pracovnících
Vyhláška o Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Učební plány pro hudební obor ZUŠ
Učební osnovy pro výuku smyčcových nástrojů na ZUŠ
Učební osnovy pro výuku smyčcových nástrojů na ZUŠ (pokračování)