DENISA VAJRYCHOVÁ

SÓLOVÝ ZPĚV / SBOROVÝ ZPĚV

SÓLOVÝ ZPĚV

Obor otevřený od roku 2012.

SBOROVÝ ZPĚV

Obor otevřený od roku 2012.

MŮJ ROZVRH

Courses done with heart, soul, mind & strength

TENTO DEN VÝUKA NEPROBÍHÁ

TENTO DEN VÝUKA NEPROBÍHÁ

TENTO DEN VÝUKA NEPROBÍHÁ

TENTO DEN VÝUKA NEPROBÍHÁ

VÝUKA PROBÍHÁ V DOBĚ 12:10-18:00

V UČEBNĚ KYTARY A ZPĚVU

PŘIHLAŠTE ŽÁKA

We provide the perfect education for your child every day