MENU:

Banner iZUŠ

HTML příručka

Brožura - 120 let - Výročí založení školy
O škole

Posláním školy je poskytnout žákům i v menším městě kvalitní a odborné základy uměleckého vzdělání v různých oborech, rozvíjet jejich osobnost po stránce estetické, podporovat jejich vlastní kreativitu a rozvíjet vrozené dispozice a talent. Uměním, jako prostředkem komunikace mezi lidmi, vyjádřit svůj vlastní životní postoj, názor na věc, či pouze sdílet radost mezi svými vrstevníky se společného uměleckého díla.

Bohatá historie této školy, její příjemné a útulné prostředí a skryté možnosti jsou další inspirací a předmětem našeho zájmu. Klademe důraz na spolupráci s rodiči, účinnost vzdělávacího procesu a na efektivní využití finančních prostředků. Cílem je škola, jako kulturně vzdělávací centrum města, ve kterém by pracoval "komorní" kolektiv odborných kantorů a nadšenců a do které by chodili žáci s chutí a s radostí.

Škola poskytuje základy uměleckého vzdělání v hudebním a výtvarném oboru, jejím zřizovatelem je Karlovarský kraj. Výuka probíhá v sídle školy. Budova školy je v majetku Města Bečova nad Teplou. Další místa poskytovaného vzdělávání nejsou zatím zřízena.

Maximální stanovená kapacita školy je 90 žáků. Stav žáků se pohybuje kolem 70. Škola zabezpečuje výuku hry na klavír, housle, violoncello, zobcovou flétnu, kytaru, klarinet, saxofon, elektrické klávesové nástroje a bicí nástroje. Výtvarný obor je specializován na výuku keramiky. Literárně-dramatický obor byl otevřen v září 2010. V současné době není dostatečný zájem ze strany žáků o vzdělávání a práci v tomto uměleckém oboru.

Postupnými kroky se daří stále zlepšovat podmínky a zázemí školy. V poslední době proběhla např. rekonstrukce varhan umístěných v sále školy už od počátku minulého století. Interiér školy se podařilo zvelebit příjemným osvětlením, či vnitřními dveřmi. Sál školy udržujeme a usilujeme o jeho kvalitní vybavení, jako reprezentativního prostoru školy, města i kraje.