MENU:

Banner iZUŠ

HTML příručka

Brožura - 130 let - Výročí založení školy
O škole

Posláním školy je poskytnout žákům i v menším městě kvalitní a odborné základy uměleckého vzdělání v různých oborech, rozvíjet jejich osobnost po stránce estetické, podporovat jejich vlastní kreativitu a rozvíjet vrozené dispozice a talent. Uměním, jako prostředkem komunikace mezi lidmi, vyjádřit svůj vlastní životní postoj, názor na věc, či pouze sdílet radost mezi svými vrstevníky se společného uměleckého díla.

Bohatá historie této školy, její příjemné a útulné prostředí a skryté možnosti jsou další inspirací a předmětem našeho zájmu. Klademe důraz na spolupráci s rodiči, účinnost vzdělávacího procesu a na efektivní využití finančních prostředků. Cílem je škola, jako kulturně vzdělávací centrum města, ve kterém by pracoval "komorní" kolektiv odborných kantorů a nadšenců a do které by chodili žáci s chutí a s radostí.

Škola poskytuje základy uměleckého vzdělání v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru, jejím zřizovatelem je Karlovarský kraj. Výuka probíhá v sídle školy. Budova školy je v majetku Města Bečova nad Teplou. Další místa poskytovaného vzdělávání nejsou zřízena.

Maximální stanovená kapacita školy je 90 žáků. V letošním školním roce (2017/2018) se podařilo tuto hranici naplnit. Škola zabezpečuje výuku hry na klavír, housle, violoncello, zobcovou flétnu, kytaru, klarinet, saxofon, elektrické klávesové nástroje, varhany, zpěv, sborový zpěv a bicí nástroje. Výtvarný obor je specializován na výuku keramiky. Literárně-dramatický obor byl otevřen v září 2010, pak byl nějakou dobu nenaplněn, jak s pozice žáků, tak i učitelů. V září 2016 začal opět fungovat pod vedením pana Františka Hromady.

Postupnými kroky se daří stále zlepšovat podmínky a zázemí školy. V poslední době proběhla např. rekonstrukce varhan umístěných v sále školy už od počátku minulého století. Dále proběhla rekonstrukce vstupních dveří a instalace dalších vnitřních dveří, které zajišťují bezpečnost a komfort školy. Interiér se podařilo zvelebit příjemným osvětlením. Sál školy udržujeme a usilujeme o jeho kvalitní vybavení, jako reprezentativního prostoru školy, města i kraje.