MENU:

Banner iZUŠ

HTML příručka

Brožura - 130 let - Výročí založení školy
Ve dvou se to lépe táhne

Soutěž violoncellových duet

ZUŠ J. Labitzkého vyhlašuje soutěž v komorní hře violoncellových duet. Termín - sobota 16.5.2015


Podmínky soutěže

Jednokolová umělecká soutěž ve věkových kategoriích (dle věkového průměru souboru) podle stáří soutěžících ke dni konání soutěže t.j. 16.5.2015 (včetně), s volným repertoárem v časovém limitu:


I. kategorie - do průměru 8,0 let (včetně) do 5 min
II. kategorie - do průměru 10,0 let (včetně) do 7 min
III. kategorie - do průměru 12,0 let (včetně) 5-10 min
IV. kategorie - do průměru 14,0 let (včetně) 5-10 min
V. kategorie - do průměru 16,0 let (včetně) 6-12 min
VI. kategorie - do průměru 19,0 let (včetně) 6-12 min

Soutěže se může zúčastnit každý žák umělecké školy, či soukromého subjektu, který splní věkové podmínky, zvládne uvedený repertoár a uhradí startovné 200,- Kč za 1 soubor na účet pořadatele – 28739341/0100, VS: 1605 nejpozději do 30.4.2015. Tento poplatek je nevratný.

Pořadatel nehradí cestovné soutěžícím ani ubytování (dle potřeby může ubytování zarezervovat a sjednat). Drobné občerstvení včetně pitného režimu je zajištěno.

Všichni soutěžící obdrží diplomy s fotografií ze soutěžního vystoupení a další drobné ceny, vítězové hodnotné věcné ceny (Moser), volný vstup na prohlídku relikviáře sv. Maura (Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou).

Výkony bude hodnotit pětičlenná porota složená ze zkušených pedagogů a koncertních hráčů. Při překročení časového limitu může porota výkon zkrátit.

Případný klavírní doprovod si účastník soutěže zajišťuje sám. Hra zpaměti není podmínkou. Jeden hráč může účinkovat ve více souborech. Soutěž bude probíhat v koncertním sále ZUŠ J. Labitzkého.

Po uzávěrce přihlášek bude vytvořen závazný časový harmonogram soutěže, který bude odeslán na e-mail uvedený v přihlášce. Zahájení soutěže je plánováno na 9:30 hod., závěr – dle počtu soutěžících 19:00.

Podrobnější informace: tel.: 353 999 348, 604 236 813

Zde si můžete stáhnout přihlášku do soutěže i s informacemi - ve formátu pdf - pro zaslání poštou.

Přihláška do soutěže.pdf

A zde si můžete stáhnout přihlášku do soutěže i s informacemi - ve formátu docx - pro zaslání e-mailem.

Přihláška do soutěže.docx

Po uzávěrce přihlášek zde najdete porobný harmonogram soutěže včetně programu jednotlivých souborů.

Harmonogram - Ve dvou se to lépe táhne - 16.5.2015

Po ukončení soutěže na této stránce naleznete výsledky včetně bodového hodnocení od jednotlivých porotců.

Výsledky - Ve dvou se to lépe táhne - 16.5.2015