3. 9. 2011 admin

Novinky školního roku 2011/2012

Od září 2011 nastoupil na místo učitele Literárně-dramatického oboru nový pan kolega – Ctibor Ott. Stejný pedagog zajišťuje výuku hry na klavír a klavírní korepetice (doprovody klavíru sólových instrumentalistů a zpěváků).

Podařilo se získat mnoho nových žáků, takže se po pěti letech opět naplnila kapacita školy až k její maximální hranici. Stav žáků k 30.9.2011 je tedy 86 a k tomu čtyři žáci dospělí.