2. 9. 2016 admin

Novinky školního roku 2016/2017

Vážení rodiče, milí žáci, ctění partneři a podporovatelé!

Letošní školní rok je rokem oslav 130. výročí založení školy. Budeme společně bilancovat i plánovat další rozvoj. Napřeme síly, aby se podařilo dosáhnout některých věcí, které jsme si dlouhodobě vytyčili. Základní pro nás zůstává – kvalitně vzdělávat žáky v umění, rozvíjet jejich talent a podporovat je v jejich snahách.

Podařilo se oživit činnost literárně – dramatického oboru, tedy předmětů, kde se žáci učí pracovat se čteným textem, výrazem dostávájí základy pohybu na jevišti, dramatické průpravy a přednesu. Věříme, že se časem doberou se svým panem učitelem Františkem Hromadou k nějakému výstupu ve formě představení, inscenace či hry. Budeme všem zájemcům o divadelní a herecké umění držet palce a přát si, aby jich bylo co nejvíce.

V pedagogickém sboru je ještě jedna změna – pěveckou třídu a sbor převzala po odcházející paní učitelce na mateřskou dovolenou Karolínou Kučerovou mladá začínající učitelka Denisa Vajrychová. I té budeme pomáhat a přát mnoho úspěchů a radosti s práce s bečovskými žáky.