3. 9. 2017 admin

Vážení rodiče, milí žáci, ctění partneři a podporovatelé!

Letošní školní rok – 2017/2018 je stále rokem oslav 130. výročí založení školy. Po úspěšné organizaci Bečovských slavností 14.-16.7.2017, které byly věnovány právě tomuto výročí – setkání bývalých významných absolventů školy, výstava historických fotografií, pestrý hudební program hlavního sobotního dne, vrchol slavností – koncert houslového virtuóza Václava Hudečka a Karlovarského symfonického orchestru v kostele sv. Jiří – nás čeká odborný historický seminář zaměřený na dějiny naší školy a Slavnostní koncert ze skladeb Josefa Labitzkého a jeho současníků. Termínem je 2. prosinec 2017. Před tím Vás zveme ve středu 29. 11. na první letošní žákovský koncert, který je také věnovaný výročí školy. Mezitím nás samozřejmě čeká mnoho dalších akcí, kde vystoupí žaci naší školy pod vedením svých pedagogů.

Přivítáme novou učitelku výtvarného oboru – paní Naděždu Šindelářovou, která bude rozvíjet u našich žáků výtvarné dovednosti a tvořivost. Literárně – dramatického oboru, bude pokračovat se svým panem učitelem Františkem Hromadou a naváže na úspěšné první vystoupení žáků v „Alence za zrcadlem“.

Také se na Vás těší Denisa Vajrychová se svým pěveckým sborem a ostatní učitelé, které dobře znáte již z minulých let.

Mgr. Petr Pitra – ředitel školy