Uncategorized

  • Zobrazit více
    17. 3. 2020
    Uzavření ZUŠ, zrušení Soutěží ZUŠ
    Uzavření ZUŠ, zrušení Soutěží ZUŠ Milí žáci, rodiče, spolupracovníci! Jak již víte, naše škola je pro žáky uzavřená dle Nařízení vlády a vyhlášení Nouzového stavu. Současně s tím se ruší veškeré akce do poloviny měsíce dubna 2020 a uvidíme, jak se karanténní opatření budou vyvíjet dál. Všichni učitelé mají základní instrukce, aby se se svými žáky spojili telefonicky, nebo elektronicky - zadali jim látku a domluvili se na "distančním způsobu studia". Ke konzultaci, či videohodině lze využít dostupných prostředků - Skype, Face time (každý pedagog ZUŠ má na svém školním tabletu), WhatsApp apod. Věřím, že opatření budou účinná, a v co nejkratší době se opět setkáme ve škole. Hodně zdraví přeje ředitel školy - Mgr. Petr Pitra.