ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOSEFA LABITZKÉHO

Bečov nad Teplou

HISTORIE ŠKOLY

STRUČNÉ DĚJINY NAŠÍ 130LETÉ ŠKOLY

Dochované zprávy dokumentují, že v 17. století působilo v Bečově nad Teplou početné hudební bratrstvo. Sdružení hudebníků mělo název Collegium Musicum a později v roce 1783 čítalo již 823 členů.

Důležitým datem byl rok 1806, kdy se stal v Bečově nad Teplou učitelem a ředitelem kůru Karl Veit. Jeho příchodem začíná nové období bečovských hudebních dějin. Je zakladatelem klasické hudby a jejího velkého věhlasu v celé Evropě a ostatních světadílech. Byl výborným učitelem hudby. Mezi jeho nejlepší žáky patřil Josef Labitzký (1802 – 1881), který proslavil bečovské hudebníky v mnoha zemích a od roku 1835 převzal vedení orchestru v Karlových Varech. Byl nejen vynikajicím houslistou a dirigentem, ale i velmi plodným skladatelem.

Další významný hudebník a učitel Alois Koppmann soustředil žáky i dospělejší mládež a v roce 1868 vytvořil žákovský orchestr, který měl asi 50 členů. Tento orchestr se brzy těšil velké oblibě.

Hudba zapouštěla v Bečově nad Teplou stále hlubší kořeny mezi nejširšími vrstvami obyvatel. A tak již 16. března 1887 zde byla otevřena veřejná hudební škola s vyučovacím jazykem německým, která se pak rychle vyvinula v typ školy obdobné konzervatoři. Významnou měrou se o to zasloužili poslanec říšské rady Dr. Anton Stöhr (jednatel v této záležitosti s ministry ve Vídni) a inspektor Ministerstva kultury a profesor pražské konzervatoře Josef Lugert. Přicházeli žáci z celé naší vlasti i ostatních částí Rakouska-Uherska, kteří později jako profesionální hudebníci, dirigenti a pedagogové působili po celé Evropě.

Vlastní stánek hudby, krásnou školní budovu s koncertním sálem, si Bečovští vybudovali v roce 1900. První školní rok se zde datuje léty 1901 – 1902. V roce 1913 byly ve škole instalovány dvoumanuálové koncertní varhany. Tím byl položen základ ke vzniku samostatného varhanního oddělení. Největšího rozmachu dosáhla škola v letech před 1. světovou válkou, a pak v letech 1929 – 1945 pod vedením ředitele Josefa Nürnbergera. V roce 1945 měla hudební škola 206 žáků.

Po skončení 2. světové války, odsunu německého obyvatelstva a novém osídlení kraje, započala v jejím životě zcela nová kapitola. V chaotických poválečných poměrech se potýkala s nedostatkem žáků a kvalifikovaných učitelů a vlastní budova sloužila i více účelům. Přesto se výuka hudby postupně zkvalitňovala a v průběhu padesátých let zaznamenala další velmi dobré výsledky. Rozhodujícím podílem se tehdy zasloužil o celkový rozvoj bývalý žák školy a posléze ředitel Adolf Opl.

V roce 1995 byla v hudební škole zahájena výuka výtvarného oboru (kresba, malba, grafika, modelování, výroba a zpracování keramiky a dekorace). Od roku 2002 nese škola název Základní umělecká škola Josefa Labitzkého.

Novodobá historie se píše od 1. září 2009, kdy konkurz na místo ředitele vykonal Mgr. Petr Pitra, dlouholetý člen Karlovarského symfonického orchestru – Koncertní mistr skupiny violoncell – a později školní inspektor České republiky pro umělecké vzdělávání. Bylo založen literárně-dramatický obor, který má v aktuálním školním roce 9 žáků. Funguje pěvecký sboreček a nadále se rozvíjí Výtvarný obor, v současnosti pod novým vedením paní učitelky Nadi Šindelářové. Jsou podporovány moderní elektrické hudební nástroje jako např. hra na elektrickou kytaru, baskytaru nebo bicí nástroje.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Posláním školy je poskytnout žákům i v menším městě kvalitní a odborné základy uměleckého vzdělání v různých oborech, rozvíjet jejich osobnost po stránce estetické, podporovat jejich vlastní kreativitu a rozvíjet vrozené dispozice a talent. Uměním, jako prostředkem komunikace mezi lidmi, vyjádřit svůj vlastní životní postoj, názor na věc, či pouze sdílet radost mezi svými vrstevníky se společného uměleckého díla.

Bohatá historie této školy, její příjemné a útulné prostředí a skryté možnosti jsou další inspirací a předmětem našeho zájmu. Klademe důraz na spolupráci s rodiči, účinnost vzdělávacího procesu a na efektivní využití finančních prostředků. Cílem je škola, jako kulturně vzdělávací centrum města, ve kterém by pracoval “komorní” kolektiv odborných kantorů a nadšenců a do které by chodili žáci s chutí a s radostí.

Škola poskytuje základy uměleckého vzdělání v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru, jejím zřizovatelem je Karlovarský kraj. Výuka probíhá v sídle školy. Budova školy je v majetku Města Bečova nad Teplou. Další místa poskytovaného vzdělávání nejsou zřízena.

Maximální stanovená kapacita školy je 90 žáků. V letošním školním roce (2017/2018) se podařilo tuto hranici naplnit. Škola zabezpečuje výuku hry na klavír, housle, violoncello, zobcovou flétnu, kytaru, klarinet, saxofon, elektrické klávesové nástroje, varhany, zpěv, sborový zpěv a bicí nástroje. Výtvarný obor je specializován na výuku keramiky. Literárně-dramatický obor byl otevřen v září 2010, pak byl nějakou dobu nenaplněn, jak s pozice žáků, tak i učitelů. V září 2016 začal opět fungovat pod vedením pana Františka Hromady.

Postupnými kroky se daří stále zlepšovat podmínky a zázemí školy. V poslední době proběhla např. rekonstrukce varhan umístěných v sále školy už od počátku minulého století. Dále proběhla rekonstrukce vstupních dveří a instalace dalších vnitřních dveří, které zajišťují bezpečnost a komfort školy. Interiér se podařilo zvelebit příjemným osvětlením. Sál školy udržujeme a usilujeme o jeho kvalitní vybavení, jako reprezentativního prostoru školy, města i kraje.

Brožura - 130 let školy

KNIHOVNA

V budově školy se nachází i Městská knihovna, kterou můžete navštěvovat každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 17:00. Součástí knihovny je také čítárna, ve které jsou 2 počítače, které můžete použít pro připojení k internetu.

Více informací naleznete na stránkách Městské knihovny Bečov nad Teplou.

application
ZJISTĚTE VÍCE

ZJISTĚTE VÍCE

Na Vaše otázky rádi odpovíme

application