Vítejte v naší 130leté škole!
0
Oborů
0
Učitelů
0
Žáků
0
Ocenění

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ A PŘEDMĚTY

Vyberte si ten nejvhodnější obor pro Vaše dítě!

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

 • Škola poskytuje žákům i v menším městě možnost získání kvalitních základů uměleckého vzdělání v různých oborech, rozvíjí jejich osobnost po stránce estetické, podporuje jejich vlastní kreativitu.
 • Vycházíme z bohaté historie školy, klademe důraz na týmovou práci a účinnost vzdělávacího procesu.
 • Naším cílem je škola jako kulturně vzdělávací centrum města, ve které by pracoval “komorní” kolektiv odborných kantorů a nadšenců a do které by chodili žáci s chutí a s radostí.

VIZE ŠKOLY

 • Udržování naplněnosti kapacity školy na horních maximech
 • Rozšiřování působnosti školy (další místa vzdělávání, projekty, soutěže, kurzy, celoživotní vzdělávání, mezinárodní spolupráce)
 • Kvalifikovanost, odbornost, další vzdělávání a pracovní odhodlání všech pedagogů a zaměstnanců školy
 • Údržba, rozvoj a investice do budovy školy a jejího okolí
 • Systemizace notového archivu a jeho využití
 • Využití školních varhan při výuce nebo koncertní činnosti
 • Modernizace vybavení školy, nákup a obnova hudebních nástrojů, zvukové a jevištní techniky
 • Zlepšení materiálního vybavení a zázemí výtvarného a literárně-dramatického oboru
HOUSLE
VIOLONCELLO
KLAVÍR
VARHANY
ZOBCOVÁ FLÉTNA
KLARINET / SAXOFON
TRUMPETA
SÓLOVÝ / SBOROVÝ ZPĚV
AKUSTICKÁ / ELEKTRICKÁ KYTARA
BASKYTARA / KONTRABAS
BICÍ NÁSTROJE
MULTIMÉDIA
VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor rozšiřuje uměleckou a kulturní nabídku školy. Tvůrčím způsobem zapojuje děti různých věkových skupin do výtvarných činností od jednoduché kresby k prostorové tvorbě – keramice.

S využitím technického zázemí – hrnířský kruh, vypalovací keramická pec, grafický lis, PC aj., – vznikají nenapodobitelná umělecká dílka pod vedením zkušené pedagožky.

Specialitou oboru je vzdělávání talentovaných dětí velmi nízkého věku.

Literárně-dramatický obor

Novinkou školního roku 2010/2011 bylo otevření literárně-dramatického oboru vzdělávání v ZUŠ. Zhruba 5 až 10 žáků “LDO” mělo příležitost realizovat se v novém oboru vzdělávání v naší škole. V roce 2011/2012 bylo zapsáno 6 žáků a později 8.

Práce v tomto oboru je velmi zajímavá. Zdaleka to není jen o tom “hrát nějaké divadlo nebo pohádku”, žáci pomaloučku získávají dovednosti komunikační, prezentační, schopnosti vyjádřit své pocity pohybem, výrazem. Jsou schopni reagovat na charakterové rysy smyšlených postav nebo dokáží zaujmout postoj a vytvážet si vlastní názory na uměle navozené životní situace.

Ve školním roce 2016/2017 se podařilo obnovit činnost literárně-dramatického oboru – LDO. Stalo se tak díky aktivitě herce, divadelníka bývalého ředitele divadla v Chebu Františka Hromady. Zájem o dramatickou průpravu, přednes, práci s textem a základy jevištního vystupování projevilo 10 žáků. Věřme, že se jejich zájem utvrdí a brzy dokáží předvést něco z toho, co se naučili.
Po velikém úspěchu s ukázkami z “Alenky za zrcadlem” – L. Carrolla na Závěrečném žákovském koncertě se opět dáváme do práce v novém školním roce s devíti žáky.

Držme jim palce, ať vydrží!

PŘIHLAŠTE ŽÁKA

vyplněním jednoduchého formuláře

CO JE NOVÉHO

Sdílíme s Vámi naše zážitky

NAŠE AKCE

Podpořte nás svou přítomností

There are no upcoming events at this time

Chcete o nás slýchat častěji?